Menu

Gdynia

Aquarium in Gdynia / Akwarium Gdyńskie
ikona

Located in the city center, Aquarium is a place where you can see amazing species of sea life.

Położone w centrum miasta akwarium to miejsce, w którym można zobaczyć niesamowite gatunki morskich stworzeń.

Opening hours / Godziny otwarcia:                                                                                                       

1.04 to 31.05     9:00 – 19:00                                                                                     

1.06 to 31.06     9:00 – 20:00                                                                                     

1.07 to 31.08     9:00 – 21:00                                                                                     

1.09 to 30.09     9:00 – 17:00                                                                                       

1.10 to 31.03   10:00 – 17:00

 

read more >

Funicular to Kamienna Góra in Gdynia / Kolejka Liniowo-Terenowa na Kamienną Górę w Gdyni

The popular viewing point on Kamienna Góra can be reached in two ways: by stairs or by free cable car.

Open daily from 10:00 to 20:00

Do popularnego punktu widokowego na Kamiennej Górze można dotrzeć na dwa sposoby: schodami lub za darmo kolejką linową.

Otwarte codziennie od 10:00 do 20:00

read more >

Viewing Point Kamienna Góra in Gdynia / Punkt Widokowy Kamienna Góra w Gdyni

The Kamienna Góra offers a view of the yacht harbor, Kościuszko Square and the Bay of Gdańsk.

Z Kamiennej Góry roztacza się widok na port jachtowy, plac Kościuszko i Zatokę Gdańską.

read more >

Kosciuszko Square in Gdynia / Skwer Kościuszki w Gdyni
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona

Kościuszko Square together with the avenue of John Paul II are the central and representative point of the city.

Skwer Kościuszki wraz z aleją Jana Pawła II są centralnym i reprezentacyjnym punktem miasta.

read more >

Sailing Ship „Dar Pomorza” in Gdynia / Żaglowiec „Dar Pomorza” w Gdyni

„Dar Pomorza” is one of the most beautiful preserved sailing ships in the world which is currently a museum.

„Dar Pomorza” to jeden z najpiękniejszych zachowanych żaglowców na świecie, który pełni obecnie funkcję muzeum.

read more >

WW2 Destroyer ” ORP Błyskawica” in Gdynia / Niszczyciel z czasów II WŚ „ORP Błyskawica” w Gdyni

This museum ship is the oldest surviving destroyer who took part in World War II. He actively participated in activities from the beginning to the last days of the fighting.

Ten statek muzeum jest najstarszym zachowanym niszczycielem, który brał udział w II wojnie światowej. Aktywnie uczestniczył w działaniach od początku do ostatnich dni walk.

read more >

Sea Towers in Gdynia / Sea Towers w Gdyni
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona

This 142-meter, architecturally interesting skyscraper is a residential building. Located in the very center of the city at the waterfront of the Gulf of Gdansk.

Ten 142-metrowy, interesujący architektonicznie drapacz chmur to budynek mieszkalny. Położony w samym centrum miasta, nad brzegiem Zatoki Gdańskiej.

read more >

Seaside Boulevard in Gdynia / Bulwar Nadmorski w Gdyni
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona

A beautiful place for walks along the beach with restaurants and bars.

Piękne miejsce spacerów wzdłuż plaży z restauracjami i barami.

 

 

read more >

Orłowo Klif and Pier in Gdynia / Klif i Molo w Orłowie w Gdyni
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona

read more >

Viewing Tower Kolibki in Gdynia / Wieża Widokowa w Kolibkach w Gdyni

The observation deck is 28 meters high and the tower has a total height of 50 meters. Open from 1/04 to 31/10. Free admission.

Taras widokowy znajduje się na wysokości 28 metrów a całkowita ma wysokość wieży to 50 metrów. Otwarta jest od 1/04 do 31/10. Wstęp bezpłatny.

read more >

WW2 Torpedo Launch Station in Gdynia / Torpedownia z czasów II WŚ w Gdyni

Located on the water 300 meters from the shore  is a remnant of Germans torpedoes research center, built during Second World War.

read more >

Amusement Park in Gdynia

read more >

Ferris Wheel in Gdynia

read more >

Annual Santa’s Ride on Motorbikes / Doroczny Przejazd Mikołajów na Motocyklach

Every year, more then 1500 Santa Clause’s on over 1200 Motorbikes on first December Sunday, makes a ride between Gdańsk and Gdynia or Gdynia and Gdańsk. Thousands of people are watching this spectacular and biggest on the world ride, which is also a charity collection of money for gifts for hospitalized children, by the side of the roads.

read more >

info@traveltogdansk.com

+48 501 069 719