Menu

Sopot

Longest European Wooden Pier in Sopot – Iodine Therapy / Molo w Sopocie
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona

This longest wooden pier in Europe has a length of 511.5 meters and is the most popular walking place. Beautiful views are accompanied by twice higher iodine concentration at the end of the pier than on land. Iodine plays a very important role in the proper functioning of our body. The pier is also a berth for cruise boats, ferries and yachts. At its end there is also a restaurant.

To najdłuższe drewniane molo w Europie ma długość 511,5 metra i jest najpopularniejszym miejscem spacerowym. Pięknym widokom towarzyszy dwukrotnie wyższe stężenie jodu na końcu mola niż na lądzie. Jod odgrywa bardzo ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu naszego organizmu. Molo jest też miejscem cumowania łodzi wycieczkowych, promów i jachtów. Na jego końcu znajduje się również restauracja.

read more >

Lighthouse in Sopot / Latarnia Morska w Sopocie
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona

A winding stairs lead to the top 39 meters high lighthouse built in 1903-1904 where you can see the beautiful panorama of the Tri-City. 

Opening times: Jan, Feb, Oct, Nov, Dec 10:00-16:00  Mar, Apr 10:00-18:00      May 10:00-20:00  Jun, Jul, Aug, Sep 9:00-21:00

Kręte schody prowadzą do 39-metrowej latarni morskiej zbudowanej w latach 1903-1904, z której można podziwiać piękną panoramę Trójmiasta.

read more >

Vieving Terrace and Brine Water Drinking Room in Sopot / Taras Widokowy i Pijalnia Wody Solankowej w Sopocie
ikona
ikona
ikona
ikona

On the third floor, which is accessed by an external lift, you can try brine water extracted from a depth of 800 meters. You can have a drink, coffee and cake while admiring the beautiful view of the Gdańsk Bay, gain knowledge at the information desk, as well as buy a souvenirs.

Na trzecim piętrze, do którego prowadzi winda zewnętrzna, można spróbować wody solankowej wydobywanej z głębokości 800 metrów. Możesz wypić drinka, kawę i ciasto podziwiając piękny widok na Zatokę Gdańską, zdobyć wiedzę w punkcie informacyjnym oraz kupić pamiątki.

read more >

Monte Cassino Street „Monciak” in Sopot / Ulica Bohaterów Monte Cassino „Monciak” w Sopocie
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona

The main, most popular walking street, leading from the upper part of the city to the pier and the beach.

Główna, najpopularniejsza ulica spacerowa, prowadząca z górnej części miasta do molo i plaży.

 

 

read more >

Crooked House in Sopot / Krzywy Domek w Sopocie
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona

Famous building added to Europe’s most bizarre buildings list. Home of restaurants, coffee shops, clubs and shops, health & beauty salons and offices.

Słynny budynek dodany do listy najdziwniejszych budynków w Europie pełen restauracji, kawiarni, klubów i sklepów, salonów zdrowia i urody oraz biur.

read more >

Southern Park in Sopot / Park Południowy w Sopocie
ikona
ikona
ikona
ikona

Park near the beach to the right of the pier.

Park blisko plaży na prawo od molo.

read more >

Inhalation Fountain in Sopot / Fontanna Inhalacyjna w Sopocie
ikona
ikona
ikona
ikona

Sitting around the fountain you inhale the air filled with minerals coming from the healing water from the sources of St. Wojciech, taken 800 meters underground.

Siedząc wokół fontanny wdychasz powietrze wypełnione minerałami wydobywającymi się z leczniczej wody ze źródeł św. Wojciecha, czerpanej 800 metrów pod ziemią.

read more >

Fountain „Inhalation Mushroom” in Sopot / Fontanna Grzybek Inhalacyjny w Sopocie
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona

Fountain, to which medicinal water, iodide bromide brine is pumped from  St. Adalbert sources.

Fontanna, do której pompowana jest woda lecznicza, solanka jodkowo-bromkowa, pochodzi ze źródeł św. Wojciecha.

read more >

Summer Cinema under the Open Sky on the Pier in Sopot / Letnie kino w Sopocie
ikona
ikona
ikona

July, August

read more >

Antique Carousel in Sopot / Zabytkowa Karuzela w Sopocie

Free admission / Wstęp bezpłatny

Opening hours / Godziny otwarcia:

18-23/12   11:00 – 20:00

24/12   11:00 – 15:00

25-27/12   11:00 – 20:00

28-30/12   13:00 – 22:00   

31/12   13:00-01:00

1-6/01/2020   13:00 – 22:00

read more >

Icerink in Sopot / Lodowisko w Sopocie

read more >

Skiing Slope „Łysa Góra” in Sopot / Stok Narciarski „Łysa Góra” w Sopocie
ikona
ikona

Open depending on weather conditions. Information on their Facebook page.

Otwarty w zależności od warunków pogodowych. Informacje na ich stronie Facebook.

read more >

Beach Saunas in Sopot / Sauny na Plaży w Sopocie

read more >

Forest Opera in Sopot / Opera Leśna w Sopocie
ikona

This over 100-year-old forest amphitheater with excellent acoustics is a place of many concerts, festivals and artistic events.

Ten ponad 100-letni, leśny amfiteatr o doskonałej akustyce jest miejscem wielu koncertów, festiwali i wydarzeń artystycznych.

 

read more >

Sopot Hills / Wzniesienia Sopockie

Sopot is surrounded by steep hills. On some are viewpoints and others are an interesting walking place. You may walk from Lisie Wzgórze thru Rysie Wzgórze, Wzniesienie Strzeleckie, Łysą Górę to Glinna Góra with „Borsuk” viewing point.

Sopot otoczony jest stromymi wzniesieniami. Na niektórych zlokalizowane są punkty widokowe a inne są ciekawym miejscem spacerowym. Z Lisiego Wzgórza można spacerować przez Rysie Wzgórze, Wzniesienie Strzeleckie, Łysą Górę do Glinnej Góry z punktem widokowym „Borsuk”

 

read more >

Archaeological Open-Air Museum – Grodzisko in Sopot / Skansen Archeologiczny – Grodzisko w Sopocie

This open-air museum is a reconstructed settlement existing in this place in the Middle Ages, VIII-X century. It is located on a forested hill, on the sides of which two streams flow in deep ravines. Next to it is an exhibition pavilion with the finds found there.

Skansen jest zrekonstruowaną osadą istniejącą w tym miejscu w średniowieczu, VIII-X wieku. Położone jest na zalesionym wzniesieniu, po bokach którego w głębokich jarach przepływają dwa potoki. Obok znajduje się pawilon wystawienniczy z pozyskanymi tam znaleziskami.

read more >

Beaches in Sopot / Plaże w Sopocie
ikona
ikona

Beautiful Sopot beaches attract tourists from all over Poland and from abroad.

Piękne sopockie plaże przyciągają turystów z całej Polski i z zagranicy.

read more >

Wax Museum in Sopot / Muzeum Figur Woskowych w Sopocie
ikona
ikona

read more >

Annual Santa’s Ride on Motorbikes / Doroczny Przejazd Mikołajów na Motocyklach

Every year, more then 1500 Santa Clause’s on over 1200 Motorbikes on first December Sunday, makes a ride between Gdańsk and Gdynia or Gdynia and Gdańsk. Thousands of people are watching this spectacular and biggest on the world ride, which is also a charity collection of money for gifts for hospitalized children, by the side of the roads.

read more >

info@traveltogdansk.com

+48 501 069 719